ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. - BIOGAS-LAGADA Α.Ε

Παραγωγή, παροχή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως με την εκμετάλλευση αγροτικής, κτηνοτροφικής και αγροτοβιομηχανικής βιομάζας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ